اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

درخشش بانوان بسيجي استان يزد درمسابقات المپياد ورزشي كشور

بانوان نوجوان بسيجي استان يزد درمسابقات المپياد ورزشي كشور با نام جام شهادت خوش درخشيدند.  


مسابقات المپياد ورزشي بانوان بسيجي كشور كه بانام جام شهادت يادواره شهيده طيبه واعظي وبه ميزباني سپاه قائم آل محمد درسمنان با حضور ورزشكاران 21  استان دررشته هاي مختلف ازجمله دارت ،ووشو، شنا وكبدي برگزار شد كه خواهران بسيجي نوجوان استان يزد نيز به اين مسابقات اعزام شدند.

در پايان مسابقات كه روز پنجشنبه 23مهرماه درسالن ورزشي الغديرسمنان برگزار گرديد تيم كبدي بانوان بسيجي يزد توانست بعد ازتلاش ورقابتي ديدني با 10 تيم نوجوان حاضردرمسابقات مقام نائب قهرماني را به خود اختصاص داده وبر سكوي دوم قرار گيرد.

همچنين دررقابت بانوان نوجوان دررشته شنا : اكرم السادات صفوي مقدم در 100 متر كرال پشت صاحب مدال نقره و دوم شد ودر100متر كرال سينه نيز اين ورزشكار نوجوان توانست مقام سوم ومدال برنزراكسب نمايد.

در شناي 50متر پروانه پرستو فتحي مقام سوم را ازآن خود نمود تا مدال برنز را برگردن آويزدودر شناي 50متر كرال سينه نيز سميرا مظفري سكوي سوم رابه خود اختصاص داد تا يكي ديگر از مدال هاي برنز را نصيب تيم يزد نمايد.

فاطمه حسني مقدم يكي ازبانوان نوجوان بسيجي در رشته ووشو بود كه موفق به كسب مقام سوم ودريافت مدال برنز شد