روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

در شهريورماه سال جاري پانزده اثر تاريخي يزد در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد

در جلسه شهريورماه سال جاري كميته ثبت و حريم آثار ملي غيرمنقول، سي و شش اثر تاريخي واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملي شناخته شد كه در اين ميان پانزده اثر مربوط به استان يزد است.
به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل اظهار داشت: استان يزد با حدود دوهزار هكتار بافت ارزشمند و ثبت ملي شده،از جمله استان هايي است كه بيشترين بناها و آثار تاريخي را در خود جاي داده است.


محسن ذاكري نيا گفت: در راستاي جلوگيري از تخريب بناها و آثار تاريخي شاخص استان هر ماه تعدادي پرونده ثبتي از سوي اين اداره كل آماده سازي و به سازمان ميراث فرهنگي كشور جهت ثبت در فهرست آثار ملي كشور ارسال مي گردد، كه در ماه گذشته نيز اين روند انجام شده و خوشبختانه پانزده اثر از استان يزد واجد شرايط ثبت شناخته شد و به ثبت رسيد.
اين مقام مسئول آب انبار خوني، آب انبار محمدآباد، خانه سليمي، خانه رضواني، بقعه ملاعبدالله، قلعه عزت آباد، خانه - باغ سهامي، خانه مبشّر مقدم، بناي دوازده امام هروك، خانه صادقيان، خانه حاج محمدرضا جعفري، خانه مهدي اعلم، خانه و باغ احمدرضا جليلي، خانه ميرزا محمد فرخي خرم و خانه سيد مجيد ابريشمي را بناهاي ثبت شده عنوان كرد و افزود: در پي ثبت اين آثار اميد است بتوان با اختصاص بودجه آثاري را كه نيازمند بازسازي هستند، مرمت و احيا كرد.
وي خاطرنشان ساخت: تاكنون تعداد 1524 اثر از استان يزد در فهرست آثار ملي غيرمنقول به ثبت رسيده است