توسط هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي يزد تأليف و به چاپ رسيد

دكتر محمود صادق زاده دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي يزد كتابي با عنوان آموزش مهارت هاي گوش دادن و سخن گفتن شد


زبان هر چند در دوران گوناگون ودر جوامع بشري به شكل ها و گونه هاي مختلفي به كار رفته است ، اما مهم ترين ويژگي انساني به شمار مي رود كه موجبات رشد عقلانيت و زمينه ي انواع تحولات ، كمالات و پيشرفت ها را فراهم كرده است . اين استاد دانشگاه در مقدمه كتاب خود ارزشمندترين دارايي آدمي را خوب انديشيدن و خوب سخن گفتن و به ويژه درست گوش دادن مي داند.

اين كتاب در دويست و پنجاه و دو صفحه و در پنج فصل شامل : مباني نظري تحقيق ، نقش ها و گونه هاي زبان و انواع ارتباط ، مهارت گوش دادن ، مهارت سخنراني و فصل پاياني با شمارگان 2000 نسخه و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي يزد به چاپ رسيده است