روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ابركوه

دومين سوگواره شعر عاشورايي "داغ غزل" در شهر مهردشت بخش بهمن ابركوه برگزار شد


به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ابركوه و به  نقل از رضا عباسي دبير اجرايي اين سوگواره ، هدف از برگزاري اين سوگواره ، معرفي شهر مهردشت و پتانسيل فرهنگي آن به استان و كشور با توليد و نشر آثار فاخر آييني در مدح امام حسين(ع) و يارانش بود كه با حضور شاعراني از استان فارس و يزد و با استقبال مردم ابركوه برگزار شد.

رضا عباسي مهرآبادي افزود: اين سوگواره به همت شهرداري مهردشت و با همكاري حوزه مقاومت امام خميني(ره) ، آستان مقدس امامزادگان سيد احمد و سيد محمود(ع) مهردشت و كانون ادبي پروين برگزار شد و اميدواريم كه اين كار فرهنگي زمينه اي براي ديده شدن و همكاري بيشتر مسئولين استاني در راستاي برگزاري برنامه هاي فرهنگي بيشتر و بهتر در شهر مهردشت باشد.از بين آثار رسيده به دبيرخانه اين سوگواره ده اثر به عنوان اثرهاي برگزيده از سوي داوران معرفي شدند