روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان يزد

رئيس دادگاه عمومي مروست منصوب شد

طي حكمي از سوي آيت ا... آملي لاريجاني ، مرتضي حدادزاده نيري به عنوان رئيس دادگاه عمومي بخش مروست منصوب شد.

 در متن اين حكم آمده است :

اميداست با در نظر داشتن اهميت امر قضا و مسئوليتهاي سنگين ناشي از آن ، اجراي عدالت اسلامي و رسيدگي به محرومين و ستمديدگان و حمايت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه كار خود قرار داده و در انجام وظايف موفق باشيد.

لازم به ذكر است پيش از مرتضي حدادزاده ، جواد افشاري رياست دادگاه عمومي مروست را بر عهده داشت.

كد: 110676