روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث‌ فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري استان يزد

رشته كاربافي در استان يزد باعث رونق اقتصاد خانواده ها شده است


كاربافي پارچه پنبه اي دستبافي است كه زنان منطقه كويري از روزگار دور تا به حال در خانه مي بافته اند. اين دست بافت هاي سنتي به عنوان پارچه مصرفي، چه به عنوان پارچه پوشاكي و چه غير از آن، از جمله: چادر زنانه، چادر شب، روانداز، رو تختي، پارچه هاي لباسي، بقچه، سفره، دستمال حوله كاربرد داشته است كه اخيراً با نوآوري در طرح و رنگ محصولات جديدي نظير شال، كيف، كفش و مانتو به بازار عرضه مي شود و تنوع خاصي در توليد اين محصول بوجود آمده است.  

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث‌ فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري استان يزد  معاون صنايع دستي اين اداره كل گفت: كاربافي در گذشته پيشه و هنر دست زنان اين خطه بوده و تمام كارهاي مربوط به آن از ريسيدن نخ، آهار زدن نخ با خمير آرد و نمك قبل از بافت (شو دادن)، چله كشي، بند كشي وردها (گرت ها)، كار دواندن (دسته كردن نخ هاي تار براي چله كشي) تا بافت و دوخت پارچه براي مصارف مختلف به دست زنان انجام مي گرفته است.

محمد رضا دهقان مهرجردي افزود: طرح هاي راه راه و چهارخانه، در نهايت زيبايي به دست بافندگان و بر پايه ذوق و سليقه آنها، تركيب بندي مي شود. نقوش پارچه ها بسته به كاربرد بافته با هم متفاوت است. الياف مصرفي در كاربافي فقط از پنبه اي بوده است.

وي خاطرنشان ساخت: كاربافي در گذشته رونقي بيش از امروز داشته و با توجه به چاله هاي كاربافي كه محل آنها در صفه ها و ايوان ها (براي بافت در فصول گرم) و برخي اتاق ها و فضاهاي سرپوشيده (براي بافت در فصول سرد) در اكثر خانه هاي كويري ديده مي شود مي توان نتيجه گرفت كه كاربافي مربوط به قشر خاصي نبوده است