يادگارهاي يزد

زيلو مسجد جامع يزد

در تصاوير زير مي توان زيلوئي را مشاهده كرد كه يكي از دارائي هاي با ارزش محسوب مي شود


در اين زيلو و دربافت ذكر شده كه چه كسي آنرا وقف نموده، چه كسي آنرا بافته و از همه جالبتر آنكه در آن ذكر شده كه در گرمخانه سمت يمين مسجد در صف اول و دوم پهن و استفاده شود

همچنين نكته جالب ديگر آنكه بجاي دوم، "دويم" نوشته شده است

اين زيلو بافت 1240 (قاعدتا هجري قمري) مي باشد . همچنين در قاب تصوير ديگر مي توانيد نشان SS يا صليب شكسه را مشاهده نمود


نشان مهر، صليب شكسته يا هر چه ديگر، در مسجد جامع يزد در مكانها و به صور مختلف در طرحها آمده است از جمله آنها مي توان به چهار سمت زير گنبد اشاره نمود كه در زير پنجره 3 عبارت "علي" (ع) نوشته شده و در خط بعدي زير هر كدام علامت مهر در كاشي هويدا مي باشد. نمونه هاي ديگر در سقف راهرو ها موجود است و در اينجا نمونه بافت شده در زيلو را هم مي توان مشاهده نمود

تكه اي از پرده خانه كعبه كه در سال 1345 به ايران هديه شده است نيز در اين موزه نگهداري مي شود

بازديد از اين موزه در ضلع غربي مسجد جامع يزد توصيه مي شود