در بازديد معاون توسعه مديريت انساني استانداري از پارك علم و فناوري تاكيد شد

سرمايه گذاري در زمينه فناوري نياز مبرم كشور و استان است

احمد ترحمي، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري يزد 20 مهر سال جاري از پارك علم و فناوري يزد بازديد كرد.

وي ضمن بازديد از مجموعه پارك و شركت هاي مستقر در آن، در جريان فعاليت هاي آنها قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومي پارك علم و فناوري يزد، ترحمي در نشستي كه در حاشيه اين بازديد برگزار شد، ضمن ابراز خرسندي از حضور در پارك يزد گفت: افتخار مي كنم كه به عنوان نخستين بازديد خود پس از پذيرش مسئوليت جديدم در پارك علم و فناوري حضور يافتم.

وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري به حمايت از شركتهاي دانش بنيان و همچنين سياست دولت تدبير و اميد در اين زمينه، اظهار داشت: در جامعه امروز چاره اي جز استفاده از فناوري نداريم.

ترحمي با بيان اينكه سرمايه گذاري در زمينه فناوري و شركتهاي دانش بنيان نياز مبرم و حياتي كشور و استان است، گفت: تا كي مي خواهيم از آب و خاك و منابع طبيعي استفاده كنيم و به محيط زيست آسيب برسانيم، وقت آن رسيده به سراغ شركتهاي دانش بنيان برويم.

وي بر اهميت سرمايه گذاري و استعداديابي دانش آموزان در مقاطع مختلف تاكيد كرد و اظهار داشت: دانش آموزان ما استعدادهاي بالايي دارند كه بايد تدابيري انديشيده شود كه اين استعدادها كشف شده و از آنها حمايت شود.

ترحمي افزود: اين حمايت نبايد مقطعي و تنها در قالب يك دوره مسابقات باشد بلكه بايد هر يك از دانش آموزان همانند پرونده سلامت، پرونده علمي داشته باشند پرورش يابند و اطمينان داشته باشند در مقاطع تحصيلي و حتي آينده شغلي خود حمايت مي شوند.

وي استفاده از پتانسيل هاي پاركها را مهم ارزيابي كرد و گفت: در بازديدي كه از معدن چادرملو داشتم متوجه شدم متاسفانه برخي از قطعات استفاده شده در دستگاهها از سوي شركتهاي خارج از استان تامين مي شود در حالي كه شركتهاي يزدي قطعا توانايي و دانش توليد اين قطعات را دارند فقط بايد از آنها حمايت شود.

در ادامه نشست داريوش پورسراجيان، رئيس پارك علم و فناوري يزد نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور معاون استانداري در پارك علم و فناوري، گفت: از مسائل مهم پيش روي فناوري و شركتهاي دانش بنيان، ناهماهنگي بين حوزه ها و ادارات مختلف مانند اداره ماليات يا بيمه است كه اميدواريم با همكاري استانداري اين مسائل مرتفع شود.

گفتني است، در پايان اين نشست، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري يزد، از مركز نوآوري پارك علم و فناوري يزد و شركتهاي سامان آوران و پويش داده نوين بازديد كرده و از نزديك در جريان فعاليتهاي آن قرار گرفت