اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

سعيدنامه عضو كميته فني فدراسيون دوچرخه سواري كشور شد

بنا به ابلاغ رئيس فدراسيون دوچرخه سواري كشور، سعيدنامه مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد ، عضو كميته فني فدراسيون دوچرخه سواري كشور شد.

 سيد حسين سعيدنامه از چهره هاي نام آشناي ورزش دوچرخه سواري كشور و از نام آوران و مدال آوران ملي و آسيايي مي باشد .

وي كه سال ها به عنوان مربي ، داور و رئيس هيئت دوچرخه سواري به جامعه دوچرخه سواري استان يزد و كشور خدمت نموده است شاگردان زيادي در سطح استان و كشور تحويل جامعه دوچرخه سواري داده و در حال حاضر به عنوان رئيس هيئت مديره خانه عمران و معماري و همچنين مديرمسئول نشريه مهرطلبان در زمينه ورزش دوچرخه سواري منشا اثرات خير و خوبي مي باشد