معرفي فتوكاتاليست‌ها و خاصيت آبدوستي آن‌ها

سمينار علمي فتوكاتاليست‌هاي آرماني در دانشگاه يزد برگزار شد


دكتر محسن خواجه‌امينيان عضو هيات علمي دانشكده فيزيك با اعلام اين خبر گفت: در اين سخنراني كه روز گذشته و در چارچوب سلسله نشست‌هاي علمي در دانشكده فيزيك برگزار شد، دكتر محمدي‌زاده با ارائه توضيحاتي درباره انواع برهمكنش نور با ماده، خواصي از ماده مانند خاصيت فتوكاتاليستي و ديگر برهمكنش‌هايي كه موجب خاصيت خودتميزشوندگي هستند را شرح داد. سخنران فتوكاتاليست‌ها را موادي توصيف كرد كه سطح آنها با جذب نور فعال شده و موجب تسريع در انجام واكنش‌هاي شيميايي مي‌شود. وي افزود: از اين خاصيت در حذف آلاينده‌هاي آلي هوا و آب، رفع بوي بد در محيط ساختمان و ميكروب‌زدايي استفاده مي‌شود. عضو هيات علمي دانشگاه تهران در اين سخنراني توضيح داد معروف‌ترين ماده فتوكاتاليست دي‌اكسيد تيتانيوم است. به گفته وي، دي‌اكسيد تيتانيوم كه ماده‌اي غير سمي و سازگار با محيط زيست است، علاوه بر خاصيت فتوكاتاليستي خاصيت آب‌دوستي را نيز داراست و هنگام تماس با آب، قطره آب روي آن كاملا پخش مي‌شود. وي اين دو خاصيت را موجب پديده خودتميزشوندگي روي سطح دانست و افزود: سطحي كه به طور كامل آبگريز باشد نيز مي‌تواند موجب پديده خودتميزشوندگي شود. به گفته وي، اين پديده كه به اثر نيلورآبي مشهور است موجب مي‌شود قطره آب هنگام حركت روي سطح غلتيده و آلودگي‌هاي سطح را جذب كرده با خود ببرد.   در اين سخنراني همچنين با بررسي پژوهش¬هاي علمي تجربي، نظري و شبيه‌سازي انجام شده در اين زمينه، چند مثال نيز درباره آن ارايه شد