روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

شهرداري يزد هر گونه عمليات حفاري از اول تا سيزده محرم را ممنوع كرد

همزمان با فرا رسيدن ايام محرم و از تاريخ بيست و سوم مهرماه لغايت پنجم آبان ماه هرگونه عمليات حفاري در سطح شهر يزد ممنوع است.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد با فرا رسيدن ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان و از تاريخ پنجشنبه بيست و سوم مهرماه لغايت سه شنبه پنجم آبان ماه كه مصادف با سيزدهم محرم مي باشد، صدور هرگونه مجوز حفاري در سطح شهر يزد ممنوع شد.

معاون فني و عمراني شهرداري يزد در همين راستا طي ارسال نامه اي به  شركت هاي حفار از جمله آب و فاضلاب، گاز، توزيع نيروي برق، فاضلاب شهري و مخابرات، عدم صدور هرگونه مجوز حفاري در ايام محرم را يادآوري نموده است.

محمد رسول طهماسبي در اين نامه خاطرنشان ساخته، كليه عمليات حفاري شده قبل نيز حداكثر تا پيش از فرا رسيدن موعد مذكور به اتمام برسد