رتبه 25 استان يزد در ازدواج 

شهرستان خاتم بيشترين و شهرستان اشكذر كمترين ميزان ازدواج

اولين روز از ماه ذي الحجه مقارن با سالروز ازدواج آسماني حضرت علي ( ع ) با حضرت فاطمه زهرا ( س ) روز ازدواج ناميده شده ، امر مقدسي كه با تغيير فرهنگ و دشوار شدن شرايط رويداد آن ، جوانان كمتر رغبت مي كنند به سمت اين مهمترين بناي اجتماع گام بردارند .


به گزارش روابط عمومي ثبت احوال استان يزد ، به گفته سيد محمد طباطبائي ، درحالي كه نرخ ازدواج كشور 10 درصد است ، اين رقم در استان يزد 8/5 درصد برآورد شده و استان يزد را در سال جاري در جايگاه 23 كشور قرار داده است.

مدير كل ثبت احوال استان با اشاره به افزايش 5 درصدي ازدواج‌هاي استان در سال جاري ، تصريح كرد: از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد ماه ، 3هزار و 726 مورد ازدواج به ثبت رسيده و در سال گذشته نيز شاهد ثبت 8 هزار و 929 ازدواج بوديم .

وي افزود : بيشترين نرخ ازدواج در سال گذشته متعلق به شهرستان خاتم با نرخ 16 در هزار نفر و كمترين نرخ براي شهرستان اشكذر با نرخ 6 در هزار نفر بوده است .

مدير كل ثبت احوال استان متوسط سن ازدواج در استان را براي مردان 27 سال و براي زنان 22/4 سال ذكر كرد و افزود : 82 درصد پسرها و 91 درصد دخترهائي كه در سال گذشته متاهل شده اند كمتر از سي سال سن داشتند .

طباطبائي با اشاره به وضعيت سني زوجين در هنگام ازدواج اعلام كرد : بيشترين تعداد ازدواج معادل 11/5 درصد ازدواج هاي ثبت شده در سال 93 مربوط به زوجيني بوده كه هم سن هستند . همچنين در 45 درصد ازدواج ها نيز زوج نسبت به زوجه بين 1 تا 5 سال بزرگ تر است .

مدير كل ثبت احوال استان يزد با ارائه آمار مقايسه اي ازدواج استان با كشور از سال 1380 تا 1393 گفت : بهترين رتبه استان يزد در رويداد شيرين ازدواج مربوط به سال 80 بوده كه اين استان رتبه 13 كشور را داشته اما پايين ترين رتبه استان هم در سال 93 رقم خورده كه جايگاهي بهتر از 25 كشور نداشته ايم .

سيد محمد طباطبائي افزود : در سال 1387 با وقوع 12 هزار و 92 مورد ازدواج بيشترين تعداد ازدواج استان در 13 سال گذشته به ثبت رسيده است .