مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تاكيد كرد

ضرورت تعامل همه دستگاه ها براي كنترل بيماري ايدز

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه 27 مهرماه دومين جلسه كميته پايش وارزشيابي كنترل بيماري ايدز استان درسالجاري با حضورمديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و نمايندگان دستگاه هاي عضو اين كميته در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.

«مجيدجواديان زاده» در اين جلسه ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت امام حسين(ع) اظهارداشت: در كنترل و پيشگيري از بيماري ايدز دستگاه هاي دولتي مرتبط به تنهايي نمي توانند در اين زمينه اقدام نمايند و ضروري است سازمان هاي مردم نهاد و بخش غيردولتي نيزبه اين حوزه ورود كنند.

وي با اشاره به اينكه بيماري ايدز ابعاد رواني جامعه را تحت الشعاع قرارمي دهد افزود: افراد حاشيه نشين، مهاجرين و دانشجويان سه گروه اجتماعي هستند كه جامعه هدف ما را براي كنترل و پيشگيري از اين بيماري تشكيل مي دهند.

جواديان زاده با بيان اينكه بايد حس مسئوليت كنترل بيماري ايدز در قشرهاي مختلف جامعه نهادينه شود، به بررسي اقدامات انجام شده در زمينه كنترل وپيشگيري از بيماري ايدز در شش ماهه اول سالجاري پرداخت.

گفتني است دراين جلسه پيش نويس برنامه چهارم استراتژيك كشوري كنترل بيماري ايدز و تغييرات صورت گرفته درآن توسط اعضا مورد بررسي قرارگرفت.