مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد عنوان كرد

ضرورت توجه به نيازهاي معلولين و نابينايان در برنامه‌ريزي‌ها

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز يكشنبه 12مهرماه مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با مديرعامل جامعه نابينايان استان ديدار و گفتگو كرد.

«مجيد جواديان زاده» در اين ديدار اظهار داشت: بخش عمده‌اي از مأموريت دفاتر اجتماعي و فرهنگي استانداري‌ها سياست‌گذاري در رابطه با گروه‌هاي خاص اجتماعي و به‌ويژه معلولين است.


وي ادامه داد: تلاش ما در اين زمينه از يك‌سو آشنا شدن با مشكلات معلولين و نابينايان و از طرف ديگر رساندن مشكلات آن‌ها به گوش مسئولان مربوطه است.

جواديان زاده تصريح كرد: در بسياري از كشورها در برنامه‌ريزي‌هاي شهري نيازهاي معلولين، سالخوردگان و كودكان موردتوجه قرار مي‌گيرد ولي متأسفانه در جامعه ما اولويت اصلي شهرسازي با تردد وسايل نقليه است.

در ادامه اين جلسه مديرعامل جامعه نابينايان استان به بيان گزارشي از برنامه‌هاي مربوط به هفته نابينايان پرداخت و از همكاري جامعه نابينايان استان با انجمن علمي گروه مددكاري دانشگاه علوم پزشكي و كانون ناشنوايان خبر داد.

«رنجبر» با اشاره به مشكلات معلولين و نابينايان در سطح شهر گفت: نابينايي نبايد به‌عنوان محدوديت ديده شود بلكه با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح مسئولان و تلاش خود نابينايان اين محدوديت مي‌تواند به يك فرصت تبديل شود