استاندار يزد تأكيد كرد

فرصت جهاني‌شدن نخبگان ايراني در كشور فراهم شود


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه‌شنبه 28 مهرماه نشست مشترك استاندار يزد، مديركل دفتر الگوسازي و تكريم بنياد ملي نخبگان، سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري يزد، رئيس بنياد نخبگان استان، مديركل حوزه استاندار و مشاور فرهنگي و ارتباطات استاندار يزد با موضوع بررسي دلايل مهاجرت نخبگان ايراني و يزدي به خارج از كشور و راه‌كارهاي جلوگيري از آن در استانداري يزد برگزار شد.

«سيد محمد ميرمحمدي» در اين نشست رفع نيازهاي كشور از طريق نخبگان ايراني را امري ضروري دانست و تأكيد كرد: درصورتي‌كه شرايط مناسبي براي رشد و ادامه فعاليت اين افراد در كشور فراهم باشد، انگيزه اين افراد براي سفر به ديگر كشورها كاهش يا به‌طوركلي از بين مي‌رود.

وي ايجاد فرهنگ خلاقيت در كشور و استان را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: هرچه ميدان خلاقيت براي جوانان و نخبگان گسترده‌تر شود، استعدادها شكوفا و به كارايي مطلوب نزديك مي‌شود.

استاندار يزد به دنياي بي‌پايان علم و فناوري اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به نيازهاي بي‌شمار انسان امروزي، در تمام حوزه‌ها زمينه و راهكار موفقيت وجود دارد و درصورتي‌كه از نيروهاي انساني خبره و نخبه استفاده شود دستيابي به نتيجه مطلوب دور از دسترس نيست.

وي در ادامه با اشاره به طرح استان يزد در زمينه مشاركت نخبگان كشور در عرصه‌هاي علمي و عملي تصريح كرد: طرحي را به معاون اول محترم رئيس‌جمهوري ارائه كرده‌ايم و درصدد هستيم تا تصميم نهايي در اين زمينه گرفته شود.

استان يزد توجه ويژه اي به بحث نخبگان دارد

در ابتداي اين نشست نيز مديركل دفتر الگوسازي و تكريم بنياد ملي نخبگان، يزد را اولين استاني دانست كه توجه ويژه‌اي به بحث نخبگان دارد و افزود: اهميت دادن به نيروي انساني نخبه در استان يزد قابل‌توجه است و جاي تقدير و تشكر دارد.

«محسن شاه رضايي» با اشاره به مهاجرت نخبگان از استان‌ها به تهران و از تهران به ساير كشورهاي دنيا افزود: بنياد ملي نخبگان تلاش خود را براي جلوگيري از اين امر انجام داده و اين روند همچنان ادامه دارد.

گفتني است در ادامه اين جلسه «مصطفي شاه نظري» رئيس بنياد نخبگان استان يزد به ارائه گزارش پيرامون عملكرد بنياد نخبگان استان پرداخت