رييس جديد دانشكده پزشكي علي ابن ابيطالب دانشگاه آزاد اسلامي يزد

قرار گرفتن دانشكده در رديف بهترين دانشگاه هاي كشور چشم انداز ماست

رييس دانشكده علوم پزشكي علي بن ابيطالب دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد گفت: قرار گرفتن دانشكده در رنكينگ بهترين دانشگاه هاي كشور از مهمترين چشم انداز ما است.


دكتر احمد شجري ضمن قدرداني از زحمات دكتر سادات اخوي، رييس سابق دانشكده علي بن ابيطالب افزود: خوشبختانه اين دانشكده در جايگاه خوبي در بين دانشگاه هاي كشور قرار دارد

وي خاطرنشان كرد: در اهداف كلان اميدواريم بتوانيم با همدلي اساتيد و همچنين جذب هيأت علمي بيشتر برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيشتر و بهتري را در دانشكده اجرايي نماييم.

دكتر شجري در ادامه با بيان اينكه دانشكده علي بن ابيطالب در جايگاه خوبي قرار داد: اظهار داشت: چشم انداز ما براي دانشكده اين است كه با همكاري اساتيد، هيأت علمي و دانشجويان بتوانيم دانشكده را در رنكينيگ بهترين دانشگاه هاي كشور قرار دهيم.
رييس دانشكده علوم پزشكي علي بن ابيطالب دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد از مهمترين برنامه هاي ما اين است كه بتوانيم با ايجاد بيمارستان هاي آموزشي دانشجويان بيشتري در زمينه تخصصي آموزش دهيم.
گفتني است هم اكنون دانشكده علوم پزشكي علي بن ابيطالب دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد داراي 1200 دانشجو در دو رشته پزشكي عمومي و پرستاري در مقاطع ليسانس و دكتراست كه در سال گذشته تعداد 48 دانشجو از اين دانشكده فارغ التحصيل شده اند.

گفتني است پيرو درخواست كناره گيري آقاي دكتر سادات اخوي به علت مشغله كاري  و پذيرش درخواست استعفاي ايشان از سوي هيأت امناء دانشگاه از سوي دكتر محمدرضا اسلامي رياست دانشگاه دكتر احمد شجري كه سابقا معاونت پ‍‍زوهشي اين دانشكده را بر عهده داشت و فوق تخصص كودكان است به سمت رياست اين دانشكده معرفي گرديد.