با حضور مديركل منابع انساني و تحول اداري استانداري يزد

كارگروه توسعه مديريت بهزيستي تشكيل جلسه داد


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه‌شنبه 28 مهرماه، مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري يزد، به برخي از مفاد بخشنامه تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت استان و دستگاه‌هاي استاني اشاره و بر لزوم هماهنگي با ستاد دستگاه متبوع براي ايجاد كميته‌هاي ذي‌ربط تأكيد كرد.

«سيد حسن سالاري» در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان كه توسط استانداري انجام‌گرفته است، افزود: دستگاه‌هاي اجرايي استان محورهاي ارزيابي و امتيازات كسب‌شده را تجزيه‌وتحليل و در راستاي رفع نقاط ضعف دستگاه خود تلاش كنند.

در ادامه اين جلسه «محمدحسن برزگر» نماينده استانداري يزد در كارگروه توسعه مديريت بهزيستي استان نيز در سخناني توجه به نقشه راه اصلاح نظام اداري را موضوعي مهم دانست و تأكيد كرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداري براي سال‌هاي 94 تا 96، پيگيري اخذ برش استاني برنامه‌هاي عملياتي از ستاد ذي‌ربط بخشي از كارهاي ضروري دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه است.

در پايان اين جلسه مديركل بهزيستي استان و رئيس اين كارگروه نيز بر اهميت وظايف كارگروه توسعه مديريت و لزوم برگزاري جلسات آن به‌صورت منظم تأكيد كرد.

«جليل عفتي» خواستار الكترونيكي شدن اغلب خدمات بهزيستي و حذف مراجعات حضوري ارباب‌رجوع براي بهره‌مندي از اين خدمات شد و اقدامات اين‌چنيني را مايه خدمت‌رساني بهتر به مردم دانست