روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان خاتم

كتاب عروس پرده نشين  منتشر شد

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان خاتم ، اسدالله نجفيان رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان خاتم ضمن اعلام اين خبر افزود: اين كتاب شعر در يكصد صفحه در قطع رقعي شامل سروده هاي اين شاعر توانا روايتگر جاذبه هاي طبيعي ،گردشگري و بوم فرهنگي اين شهرستان در قالب شعر مي باشد.اين كتاب در دوهزار نسخه با حمايت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان به چاپ رسيد