دانشگاه آزاد يزد

گزارش تصويري مراسم پنجمين سالگرد درگذشت دكتر سلطاني بنيانگذار دانشگاه آزاد اسلامي يزد