روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

كهن شهر كوير، با شهرهاي ثبت شده جهاني برابري مي كند

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد، ضمن بررسي و شناسايي شهرهاي ثبت شده خارجي كه داراي وجوه قابل قياس با شهر يزد هستند، گفت: مطالعه تطبيقي در پرونده ثبت جهاني به منظور وجوه شباهت و اختلاف بين شهرها است تا در سنجش و ارزيابي يك اثر ثبت جهاني موفق تر گام برداشت.


مهندس فرهمند يادآور شد: در پرونده ثبت جهاني بافت تاريخي، هشت شهر آركوپيا (پرو)، شهر سبز، بخارا (ازبكستان)، شهر مدينه (تونس)، آغادز (نيجر)، قادامس (ليبي)، صنعا (يمن) و استانبول (تركيه) مورد تطبيق و مقايسه قرار گرفته است.

وي ترجمه مطالعات و موارد مورد نياز در پرونده ثبت جهاني شهرهاي خارج از ايران را شامل؛ معرفي كلي شهر، معيارها و ارزش هاي شهر، مقايسه ارزش منتخب و قابل قياس شهر مورد نظر با شهر يزد و جمع بندي و ارائه نتايج بررسي به صورت يك جدول دانست.

مجتبي فرهمند از ويژگي شهر قادامس در ليبي را كوچه­ هاي سرپوشيده قابل مقايسه با ساباط و بافت متراكم آن دانست و حفظ اصالت و يكپارچگي آثار تاريخي، خط آسمان منحصر به فرد، تعدد آثار تاريخي به ويژه بناهاي اسلامي و بافت يك­دست آجري و اخرايي رنگ شهر صنعا (يمن) را از موارد قابل قياس با يزد در اين پرونده ذكر كرد.

وي علاوه بر مناره برجسته كه شاهكار تزيينات آجري شهر بخارا است، تعدد ساختار سنتي در بناهاي مذهبي ـ عمومي و آثار به جاي مانده از معماري عصر تيموري وجوه مشترك شهر سبز و بخارا با يزد است.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد، تشابه معماري خاص استانبول با يزد (آب انبار، مقابر، مساجد، كاروانسرا، حمام و خانه­ هاي بومي در اطراف بناهاي تاريخي و مذهبي) به همجواري اديان و تسامح آن (مسيحت و اسلام) را نقطه تطبيقي آن لحاظ كرد. (نمونه بارز آن كليساي ايا صوفيه)

فرهمند ضمن برشماري وجود مساجد، مدارس تاريخي و يكپارچگي بافت شهري با تمام قطعات تيپ و مورفولوژيكي در شهر مدينه در تونس به بافت شهري و معماري خشتي و وجود مسجد جامع و مناره آن در شهر آغادز در نيجر اشاره كرد كه بهترين الگو از يزد را در اين دو شهر نشان مي دهد.

اين مقام مسئول بافت تاريخي و ثبت برخي خانه هاي داخل عرصه و حريم در شهر آركوپيا را نيز نقطه مشترك اين شهر با يزد ذكر كرد و افزود: وجود فضاهاي گنبددار، طاق ­هاي نيم دايره و خانه­ هاي ايوان دار را نبايد در اين شهر ناديده انگاشت.

لازم به ذكر است مطالعه و تدوين تطبيقي بافت تاريخي شهر يزد با هشت شهر خارج از ايران كه در فهرست آثار ثبت جهاني هستند، تكميل گرديده است