مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تأكيد كرد

لزوم عزم عمومي براي پيشگيري از بيماري ديابت در استان


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه 4 آبان ماه، اولين جلسه هماهنگي اجراي طرح مدارس حامي پيشگيري از ديابت در استان با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و پزشكان و افراد همكار در اين طرح در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.

«مجيد جواديان زاده» در اين جلسه ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت امام حسين (ع) اظهار داشت : رويكرد دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در دولت تدبير و اميد مبارزه و پيشگيري از بيماريهاي غيرواگيرداري مانند ديابت است كه به سبك زندگي مردم استان مربوط مي شود.

وي ادامه داد: متأسفانه مردم استان يزد در ابتلاء به بيماري ديابت پيشتاز بوده اند و وظيفه تك تك ماست كه زمينه ها و بسترهايي كه استان را مستعد ظهور اين بيماري پيچيده كرده است ، رفع نمائيم.

جواديان زاده تصريح كرد: براي مبارزه و پيشگيري از بيماريهاي ديابت، قلبي عروقي و فشارخون شايسته است سبك زندگي و فرهنگ حاكم بر زندگي مردم تغيير كند كه براي تحقق اين مهم خانواده ها، مدارس، رسانه ها و سازمانهاي مردم نهاد نقش بسيار مهمي برعهده دارند.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري افزود: بيماريهايي مانند ديابت تنها به حوزه سلامت محدود نمي شوند و براي مبارزه و پيشگيري از آنها بايد نگاه فرادستگاهي به اين بيماريهاي اجتماعي داشته باشيم.

وي در پايان سخنان خود با تأكيد بر اينكه بايد تبليغات گسترده و پويش رسانه اي براي اجراي طرح مدارس حامي پيشگيري از ديابت در استان انجام شود اظهار اميدواري كرد : با نتايج مثبت انجام اين طرح در مدارس و آموزش مربيان، والدين و دانش آموزان شاهد فضاي بهتر براي زندگي سالم تر همه شهروندان يزدي در جامعه باشيم.

گفتني است در ابتداي اين جلسه گزارشي از اجراي طرح مدارس حامي پيشگيري از ديابت در استان در سال تحصيلي 94-1393 در بيش از 100 مدرسه، توسط مديرمركز تحقيقات ديابت يزد و معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش وپرورش استان ارائه شد