مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي يزد خبر داد

سومين كنگره ملي شعر روستا برگزار مي شود

علي غياثي ندوشن با اشاره به اينكه اين گنگره در شهر هرات مركز شهرستان خاتم برگزار مي شود،اظهار داشت:اين كنگره با همكاري فرمانداري خاتم وانجمن شعر اين شهرستان اسفند ماه سالجاري برگزار مي شود.

وي آخرين مهلت ارسال آثار را را 30آذرماه اعلام كرد و گفت:شاعران مجازند آثارخود را فقط از طريق پست الكترونيكي به آدرسwww.shereroosta@gmail.com   ارسال كنند.

وي ادامه داد:از شاعران برگزيده درهربخش،بدون درنظرگرفتن رتبه بندي،جهت حضور درجشنواره و تجليل دعوت به عمل خواهد آمد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد همچنين افزود:مجموعه اشعار برگزيده در قالب كتابي چاپ و منتشر خواهد شد.غياثي ندوشن محورها و موضوعات اشعار را؛الفباي مهرباني،دامني از شكوفه،آداب آسماني ها،نان حلال عشق،گلدسته هاي نور،آرايه هاي زندگي،قنوت ها و قنات ها،خاك آسمان خيز،فرزندان اين آب و خاكم وسرچشمه هاي آگاهي ذكركرد.وي گفت:آثار ارسالي در 6 بخش مورد داوري قرارگرفته و افراد منتخب در هربخش معرفي و تجليل خواهند شد.

وي اين بخش را شامل؛زير18 سال،18تا 40سال،40سال و بالاتر،ترانه و شعر محاوره،طنز و شعر كودك عنوان كرد.اين مقام مسئول در ادامه اضافه كرد:آثار ارسالي در تمام قالب هاي شناخته شده شعر فارسي(كلاسيك،نيمايي،سپيد و...)پذيرفته مي شود.

به گفته مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد هر شاعر مي تواند حداكثر5 اثردر موضوعات اعلام شده ارسال نمايد.