روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد

مراسم آغاز احداث باشگاه بدنسازي باستاني (زورخانه) در سازمان آتش نشاني يزد برگزار گرديد

به مناسبت گراميداشت هفتم مهرماه روز آتش نشاني و ايمني مراسم آغاز عمليات اجرايي زورخانه سازمان آتش نشاني يزد واقع در ساختمان مركزي سازمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد اين مراسم با حضور گرم مسئولين استان ازجمله خادمي مديركل دفتر امورشهري و شوراهاي استانداري يزد ، جناب سرهنگ ارزانش رياست هيات زورخانه اي و پهلواني استان يزد ، حاج آقاي جعفرپور رياست هيات زورخانه اي و پهلواني شهرستان يزد و ساير مدعوين در روز هفتم مهرماه  انجام شد .


 در ابتدا سرهنگ ارزانش به تاريخچه اي از ورزش باستاي زورخانه اي در يزد و معرفي باستاني كاران حاضر در سازمان پرداخت .

در ادامه سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان به اهميت ورزش در شغل آتش نشاني پرداخت و سپس مراسم آغاز عمليات اجرايي باشگاه بدنسازي باستاني (زورخانه)  برگزار شد