به گزارش دريافتي از دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري

مراسم معارفه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه اقتصاد برگزار شد

به گزارش دريافتي از دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري، اين نشست با همكاري انجمن علمي گروه اقتصاد، در راستاي تعامل هر چه بيشتر اعضاي هيأت علمي اين دانشكده با دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعتلاي فضاي علمي دانشكده برگزار شد. در اين نشست اعضاي گروه اقتصاد با معرفي خود و زمينه‌هاي فعاليت‌هاي پژوهشي به بيان قابليت‌ها و توانمندي‌هاي دانشگاه يزد، دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري و گروه اقتصاد پرداختند. در ادامه رييس دانشكده  و مدير گروه اقتصاد چگونگي روند اتمام مقاطع تحصيلات تكميلي را تشريح كردند. دانشجويان نيز در پايان با بيان سوابق خود، سؤالات مورد نظر خود را مطرح و پاسخ‌هاي لازم را از سوي مسؤولان حاضر در نشست دريافت كردند