روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

مرمت حصار تاريخي در اردكان

حصار بافت تاريخي داخل حصار اردكان مرمت مي شود. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان اردكان در خصوص مرمت اين حصار تاريخي عنوان كرد: مرمت حصار تاريخي اردكان با هزينه اي بالغ بر يكصد ميليون ريال از مهرماه سال جاري شروع و با مشاركت مجري پروژه ساخت بانك انصار در حال اجرا است و اهم آيتم هاي اجرايي آن شامل پي بري، پي بندي، استحكام بخشي، اجراي ديوار خشتي، نماسازي و نورپردازي مي باشد.

حميد مشتاقيان افزود: بافت تاريخي داخل حصار اردكان يكي از بزرگترين بافت هاي خشتي استان يزد است كه مساحتي بالغ بر پنجاه هكتار دارد. اين بافت داراي دوازده محله و دوازده دروازه بوده است كه تنها چهار برج و قسمتي از حصار آن باقي مانده است.