یزد

مسجد امیر چقماق

مسجد امیر چقماق
نماي ديدني از مسجد اميرچقماق يزد در شب