روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد

مشاركت اتحاديه صنف مشاورين املاك و مسكن يزد در طرح نذر اهداي خون

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، همزمان با روز ششم محرم تعدادي از مشاورين املاك به همراه اتحاديه صنف مشاورين املاك  و مسكن يزد به صورت خودجوش با حضور در انتقال خون، هم خون اهدا نمودند و هم با مشاركت در طرح نذر اهداي خون، عشق و علاقه خود را به حضرت سيدالشهدا (ع) نشان دادند