سازمان ورزش و جوانان استان يزد

معرفي نفرات برتر مسابقات كشتي انتخابي استان يزد

مسابقات كشتي انتخابي استان يزد به ميزباني شهرستان خاتم برگزار و نفرات برتر معرفي شدند.  


اين مسابقات به منظور انتخاب و اعزام نفرات برتر به مسابقات قهرماني كشور روز جمعه هشتم آبان ماه در سالن تربيت بدني شهرستان خاتم برگزار شد .

در اين رقابت ها 51 كشتي گير از سراسر استان در 10 وزن باهم به رقابت پرداختند كه در پايان و در وزن 42 كيلوگرم محمدرضا علمدار از يزد ، در وزن 46 كيلوگرم طاها عليجان از يزد ، در وزن 50 كيلوگرم محمدمهدي تاج آبادي از خاتم ، در وزن 54 كيلوگرم ابوالفضل رفيعي از يزد ، در وزن 58 كيلوگرم سجاد كرمانيه از يزد ، در وزن 63 كيلوگرم اميدرضا طالبي پور از يزد ، در وزن 69 كيلوگرم علسرضا كلانتري از يزد ، در وزن 76 كيلوگرم حامد شاكر از اردكان ، در وزن 85 كيلوگرم عباس فلاح از يزد و در وزن 100 كيلوگرم عليرضا تاج آبادي از خاتم بر سكوي نخست ايستادند.

در بخش تيمي هم تيم يزد با 96 امتياز بر سكوي نخست ايستاد و تيم هاي خاتم با 79 و تيم اردكان با 67 امتياز دوم و سوم شدند