اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

معرفي نفرات منتخب تيم دووميداني جوانان استان يزد

رئيس هيئت دووميداني استان از معرفي نفرات برتر جوانان جهت اعزام به مسابقات قهرماني كشور و مصدوميت دو نفر از ورزشكاران خوب اين رشته خبر داد


محمد حسين ايليايي اعلام داشت: در طي تمرينات مداوم يك ساله وبا ركورد گيري هاي انجام شده تيم دووميداني جوانان استان يزد با تركيب محمد امين آخوند زاده در رشته پرتاب ديسك، مهدي ابراهيمي در رشته 10 كيلومتر پياده روي، محمد مهدي جديدي در ماده دهگانه وعلي دهقان منشادي در پرش با نيزه به مسابقات قهرماني جوانان كشور در تهران اعزام گرديد .

وي افزود: همه تلاش هيئت بر اين برنامه بود كه تيم جوانان استان امسال با شش نفر ورزشكار كامل وعلاوه بر مقام هاي انفرادي وكسب جواز حضورچند ورزشكار دراردوهاي ملي در اين مرحله يكي از سكوي هاي قهرماني در مجموع تيمي را نيز كسب نمايند كه متاسفانه دو روز قبل از اعزام ، محمد رضا اصلاني ورزشكار دهگانه در رانندگي با موتور سيكلت از ناحيه انگشت پا مصدوم شد وعباس عمادي پرنده پرش ارتفاع به علت پيچيدگي مچ پاي چپ از حضور در مسابقات باز ماند تا نيم نگاهي به مسابقات آينده داخل سالن داشته باشند.

لازم به ياد آوري است كه مسابقات دووميداني قهرماني جوانان كشور از روز پنجشنبه 23 مهرماه به مدت دو روز در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد