روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

موزه هاي استان يزد، معرف فرهنگ و تمدن گذشتگان


در استان يزد بيست و چهار موزه در حال فعاليت مي باشند. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ذاكري نيا عنوان كرد: يكي از مراكز مهم در جذب توريست، موزه ها هستند و ايجاد موزه، نشان هويت ملي است.

معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي يزد افزود: موزه ها فضايي مناسب براي آشنايي نسل جوان با تمدن و هويت تاريخي و فرهنگي گذشتگان است و در واقع يك مركز آموزشي محسوب مي شود.

وي اظهار داشت:  اين مكان هاي فرهنگي مي توانند به عنوان يك نهاد آموزشي مطرح باشند تا ارزشهاي گذشته را به خوبي معرفي كنند و اگر هدف آموزشي نداشته باشند فقط به عنوان محلي براي نگهداري اشياء مي باشند كه توسعه و پيشرفتي به همراه ندارند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه موزه ها در اصل آيينه تمام نماي تاريخ، فرهنگ، اعتقادات، باورها و ابعاد مادي و معنوي زندگي انسانهاست گفت: موزه، مجموعه را چنان در معرض نمايش قرار مي دهد كه بازديد كنندگان علاوه بر تفرج خاطر به سوي بهره گيري علمي نيز هدايت مي شوند.

ذاكري نيا ادامه داد: موزه هاي مردم شناسي استان هم نمايانگر علايق بومي و سنتي است و تواناييهاي ديني، اجتماعي، اقتصادي، علمي و هنري را معرفي مي كند.

وي خاطرنشان ساخت: هم اكنون در استان يزد 24 موزه فعال مي باشند كه از اين تعداد هشت موزه به عنوان موزه مردم شناسي داير استو يازده موزه نيز در مركز استان قرار دارد. همچنين يازده موزه متعلق به اين اداره كل مي باشد و موزه كتيبه هاي تاريخي نيز در سال گذشته در مركز بافت تاريخي و در محل خانه تاريخي نواب وكيل راه اندازي گرديد.