روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

موزه هاي يزد آفت زدايي شد

موزه هاي مردم شناسي تفت، اشكذر، ابركوه و مهريز در استان يزد آفت زدايي شدند. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد محسن ذاكري نيا عنوان كرد: معرفي بخشي از فرهنگ و آداب و رسوم مردم مناطق مختلف استان در موزه ها برعهده مجسمه هاي موميايي است كه سر و بدن آنها از موهاي طبيعي ساخته شده اند.

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل افزود: باتوجه به اينكه ماده اوليه آنها ساختار كراتيني دارد كه آفات زيادي آنها را تهديد مي كند بسياري از مولاژهاي مزبور به آفات سوسك موزه و سوسك مبلمان آلوده شده بود كه توسط مركز تحقيقات و كنترل آفات اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد نمونه آفات جمع آوري گرديد و عمليات كنترل با سم پاشي موضعي بعضي از مولاژها در موزه هاي مردم شناسي تفت و اشكذر صورت پذيرفت.

وي خاطرنشان ساخت: باتوجه به شدت بالاي آلودگي مولاژهاي موزه هاي مردم شناسي ابركوه و مهريز از اتاق ايزوله و سموم تدخيني استفاده شد و نمونه هاي جمع آوري شده توسط محققين موسسه گياه پزشكي كشور شناسايي شدند.

اين مقام مسئول تصريح كرد: يكي از دلايل جابه جايي مكان موزه مهريز از حمام استهريج به باغ جهاني پهلوان پور همين موضوع و عدم شرايط مناسب نمايش اشيا بوده و براي پيش گيري از آسيب به ساير آثار موجود در اين موزه اين اقدام صورت پذيرفته است.

وي خاطرنشان كرد: مولاژهاي آسيب ديده مزبور مورد مرمت و بازپيرايي نيز قرار گرفتند