روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

نارين قلعه از آفريننده هاي خشت تجليل نمود

همزمان با برگزاري اختتاميه جشنواره مهردانه در نارين قلعه ميبد از چند نفر از آفرينندگان خشت خام تجليل به عمل آمد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد همزمان با برگزاري اختتاميه اولين جشنواره مهردانه كه با هدف برند سازي و آشنا نمودن نسل جوان با هنر خشت زني و احياي آن در شهر باستاني ميبد برگزار گرديده بود از تعدادي آفرينندگان خشت خام در محل قديمي ترين اثر خشتي جهان تقدير شد.

اين مراسم با حضور فرماندار شهرستان ميبد و معاونين گردشگري و توسعه مديريت و صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد و مسئوليني از شهرستان ميبد برگزار گرديد و با ارائه لوح سپاسي از چهار نفر فعال در حوزه توليدات خشت خام تقدير شد.

شايان ذكر است استادان تقدير شده در اين مراسم آقايان: غلامرضا امامي ميبدي، غلامحسين زارعي محمود آبادي،حسين برزگر بفروئي و غلامرضا كارگر بيده بودند كه با دريافت لوح سپاس از دست فرماندار ميبد و معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد، از تلاش و خدمات شايسته اين افراد در توليد خشت خام و حفظ  توسعه گردشگري قدرداني شد