روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

نشست بانوان هنرمند صنايع دستي با مدير كل امور بانوان استانداري يزد

به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد: به مناسبت هفته خانواده نشست مدير كل دفتر امور بانوان وخانواده استانداري يزد و معاونت صنايع دستي اين اداره كل و جمعي از بانوان هنرمند صنايع دستي استان برگزار شد.  


 در اين نشست كه در اداره كل ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزدصورت گرفت در ابتداي جلسه خانم دكتر خامسي گفت: هنرمندان ظرفيت هاي زيادي جهت بازنمود اهميت خانواده در جامع دارند به همين دليل اين قشر زحمتكش نقش تعيين كننده اي در سبك و سياق زندگي خانواده ها دارند و ميتوانند با بهره مندي از هنر و توانايي خود در بالابردن سطح و جايگاه خانواده ها در جامعه و همچنين مقابله با آسيبهاي اجتماعي نقش آفريني كنند.

وي تصريح كرد: متاسفانه امروزه حركات جوامع به سوي زندگي ها مدرن و گذر از زندگي سنتي آسيب ها و معضلاتي به همراه آورده است كه نياز قاعده دهكده جهاني و ارتباطات گسترده رسانه اي و برداشته شدن مرزهاي جغرافيايي مي باشد كه استان يزد نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و متاسفانه آسيب هاي اجتماعي گريبانگير خانواده ها از جمله طلاق، اعتياد، خشونت هاي خانگي گرديده است.

مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد افزود: زنده كردن و احياء كردن زندگي بومي و محلي در يزد كه همواره با پيام ساده زيستي، قناعت، توكل، مقاومت و سازگاري همراه بوده وظيفه هنرمندان است زيرا مي توان با همكاري هنرمندان در قالب آثار هنري در استان بوجود آيد و برسبك زندگي امروزه تاثير بگذارد.

 اين مقام مسئول در ادامه افزود: فرهنگ و هنر در بطن جامعه توليد مي شود و علاقه  شهروندان به موسيقي سنتي، نقاشي و صنايع دستي خلاقانه و هنرمندانه نشان از اجتماعي بودن و مردمي بودن فرهنگ و هنر است زيرا يكي از مطمئن ترين ابزار دولتمردان براي مردمي و اجتماعي كردن برنامه ها و فعاليت ها استفاده از هنرمندان و همراه كردن آنها در برنامه ريزي و سياستگذاري مي باشد.

در پايان اين نشست بانوان هنرمند استان به بيان مشكلات موجود در زمينه هنر بويژه در صنايع دستي پرداختند و خواستار حمايت همه جانب ارگان هاي دولتي شدند