نشست شوراي عالي آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

همكاري مديران و كاركنان مشكلات دانشگاه آزاد اسلامي يزد را به خاطره‌ها سپرده است

به گزارش خبرنگار آنا، دكتر محمدرضا اسلامي در نشست شوراي عالي آموزش كه به همت حوزه معاونت آموزش دانشگاه با حضور اكثريت مديران گروه‌هاي آموزشي در چهار مقطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در سالن كنفرانس اين دانشگاه تشكيل شد، گفت: در جلسه پايش شهريور سازمان مركزي دانشگاه مفتخرم كه اعلام كنم دانشگاه آزاد اسلامي با بيشترين رشد شتابنده در بين واحدهاي دانشگاهي به رتبه چهارم ارتقاي جايگاه داده و اين ارتقا و رتبه بدون عنايت خداوند متعال و همكاري و تشريك مساعي تمامي عوامل اجرايي دانشگاه محقق و دست يافتني نبود.


اسلامي با توجه به بخشنامه‌هاي خوب صادره از سوي رياست دانشگاه اظهار كرد: بخشنامه تخفيف و كسر شهريه فرزندان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه بخشنامه به جا و بسيار خوبي بود كه اميدواريم درصد آن در آينده بيشتر شود و كاركنان و پرسنل دانشگاه بتوانند از اين امكان خوب استفاده كامل و بهتري ببرند.

دبير هيأت امناي دانشگاه‌ آزاد اسلامي استان يزد از پيشنهاد واحد يزد در خصوص بهره مندي از اين تخفيف ويژه بازنشستگان اين دانشگاه نيز خبر داد و گفت: اميدواريم اين پيشنهاد در جلسه پايش سيزدهم مهرماه مورد تصويب قرار گيرد و بازنشستگان نيز از اين امكان بهره مند شوند.

وي با توجه به تلاش شبانه روزي جهت اخذ تسهيلات ويژه اساتيد و كاركنان دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد اسلامي يزد جزو معدود دانشگاه هايي بود كه توانست بخشي از وام و قرارداد منعقد بين بانك ملي و دانشگاه آزاد اسلامي را با رايزني هاي بسيار به حساب اساتيد و كاركنان واگذار كند و بسياري از دانشگاه‌ها هنوز در انتظار دريافت وام هستند و اين امر متوقف شده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي يزد از موافقت رياست دانشگاه در محاسبه رديف حق مرتبه علمي در بازنشستگي نيز خبر داد.

در ادامه دكتر محمدحسين جعفري رئيس دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد با گراميداشت آغاز سال تحصيلي جديد و همچنين تسليت فاجعه غم انگيز منا گفت: معلمي شغل انبياء است و اساتيد پرورش دهنده ريشه و انديشه دانشجويان هستند و وظيفه اي خطير و بزرگ است