روابط عمومي

هفتمين دوره از انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان در يزد برگزار شد

غلامرضا رضايي در خصوص تعداد كانديداها افزود از ۵۶ كانديداي  معرفي شده تعداد ۷ نفر ازآنها انصراف و در نهايت ۴۹ كانديدا در ۷ رشته معرفي شده بودند .


مدير كل راه و شهرسازي استان خاطرنشان كرد پس از يكساعت تمديد زمان انتخابات حدود ساعت ۱۸ و ۳۰ راي گيري خاتمه يافت و كار شمارش از طريق سيستم آغاز شد و نتايج آراء در همان لحظه بر روي سايت اين اداره كل قرار گرفت  و از طريق ارسال  پيام كوتاه به اطلاع مهندسين رسانده شد .

وي تعداد اعضاي اصلي را ۱۱ نفر اعلام كرد كه در رشته عمران ۴ نفر در رشته معماري ۲ نفر ودر ساير رشته ها هركدام ۱ نفر بر اساس ميزان راي  ، مشخص شد ند

رضايي با اشاره به برگزاري انتخابات آرام و بدون حاشيه به كاندايداهااعلام كرد ظرف ۵ روز از زمان اعلام نتايج انتخابات فرصت دارند شكايات خود را اعلام نمايند

وي پيش بيني كرد حداكثر تا ۲۷ مهرماه سالجاري اعتبار نامه ها به اعضاي منتخب مهندسين  تقديم خواهد شد