مسئول امور اداري و روابط عمومي شهرداري منطقه يك

همزمان با آغاز تحصيلي از اولياء سوادآموخته شده منطقه يك تجليل بعمل آمد

 به نقل از حميد ميرقلي مسئول امور اداري و روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، از تني چند از اولياء سوادآموخته منطقه يك شهرداري يزد بعنوان نماينده دانش آموختگان نهضت سوادآموزي كه از طرف معاونت سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش يزد معرفي گرديده بودند تقدير و تشكر بعمل آمد .


  در اين جلسه كه با حضور دكتر كاشفي زاده عضو شوراي اسلامي شهر و نماينده شوراي اسلامي در منطقه يك برگزار گرديد ، مهندس كشفي مدير منطقه با ارائه گزارش كاملي از برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت همكاران بيسواد و كم سواد در واحدهاي اماني وعمراني و خدمات شهري در سال 93 و برگزاري همايشي تحت عنوان " احقاق حقوق شهروندي براي اولياي بي سواد ناحيه يك" كه با همكاري معاونت سواد آموزي اداره كل آموزش و پروش استان و نيز تلاش هاي موثر مدير و كارشناسان آموزش و پروش ناحيه يك در خرداد ماه سال جاري برگزار شد ، پيشنهاد پايلوت شدن منطقه يك بعنوان مركز سواد آموزي شهرداريهاي مناطق سه گانه يزد و ناحيه تاريخي و نيز شهر شاهديه و حميديا عنوان نمود كه مقرر شد پيگيري لازم توسط اداره آموزش و پرورش استان بعمل آيد