مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد

هنرمندان با فعاليت‌هاي خود فرهنگ مراقبت از خانواده را نهادينه كنند

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،«فخرالسادات خامسي هامانه» يكشنبه ۱۹ مهر، در نشست با جمعي از بانوان هنرمند و صنعتگر در عرصه صنايع‌دستي استان كه در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان برگزار شد، گذار يزد از سنت به مدرنيته و همگام بودن يزد با فرايند جهاني‌شدن را ازجمله مواردي عنوان كرد كه موجب چرخش‌هاي فرهنگي در ميان مردمان اين استان شده و لزوم توجه بيشتر به بحث مراقبت از خانواده را برجسته كرده است.


وي با اشاره به برخي آمارهاي استان در آسيب‌هاي اجتماعي، به ارتقاي جايگاه خانواده و مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي موجود در اين عرصه تأكيد كرد و توجه هنرمندان براي خلق آثاري كه موجب حساس كردن خانواده‌ها و ارتقاي وضعيت موجود شود را راهكاري شايسته دانست.

خامسي هامانه بازگشت جامعه به برخي فرهنگ‌هاي ديرين و شايسته خود را امري ضروري دانست و اظهار اميدواري كرد: اين مهم نقش مؤثري در ارتقا و احياي زندگي بومي و محلي مردم يزد كه همواره همراه با ساده زيستي، قناعت‌پيشگي و اصالت است، ايفا كند.

وي انتقال آموزه‌هاي مرتبط با بحث خانواده و نهادينه كردن فرهنگ مراقبت از خانواده از طريق هنر و نمادهاي هنري را از مواردي دانست كه مي‌تواند بيشترين تأثير در فرهنگ‌سازي و دغدغه سازي خانواده‌ها را داشته باشد.

در ادامه «محبوبه وفاييان» مشاور خانواده در خصوص لزوم حساس سازي هنرمندان در حوزه خانواده به ارائه سخن پرداخت.

وي مواردي در خصوص مراقبت از خانواده‌ها و نقشي كه هنرمندان در نهادينه شدن اين امر در جامعه دارند را بيان و بر نگاه جامع‌نگر به مباحث اين حوزه تأكيد كرد.

«محمدرضا دهقان مهرجردي»، معاون صنايع‌دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز در اين نشست حضور يافت و شنواي گفته‌هاي بانوان عرصه صنايع‌دستي استان شد.

گفتني است در پايان اين نشست، بانوان هنرمند استان به بيان ديدگاه‌ها و ايده‌هاي خود در خصوص ارتقاي جايگاه خانواده از طريق نمادهاي هنري پرداختند