روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

يزد، ميزبان گردشگران بين المللي رالي در كوير لوت

روز 19 مهرماه سالجاري گروه 30 نفري گردشگران بين المللي رالي كوير ايران با 19 دستگاه اتومبيل وارد كشور خواهند شد

به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد در پي افزايش ورود گردشگران خارجي به ج.ا.ايران، اكنون با ورود گردشگران بين المللي با علائق خاص و علاقه مند به  انواع مختلف گردشگري مانند: طبيعت گردي، روستاگردي، گردشگري ورزشي و ... نيز مواجه گرديده بطوري كه گروه 30 نفري گردشگران بين المللي رالي كوير ايران براي دومين بار در روز يكشنبه 19 مهرماه سالجاري با 19 دستگاه اتومبيل از مرز بازرگان وارد كشور شده و پس از 22 روز رالي و گذر از استان هاي: آذربايجان شرقي و غربي، زنجان، قزوين، البرز، تهران، قم، اصفهان، يزد، كرمان و خراسان جنوبي در تاريخ 9 آبان ماه سال جاري از مرز بازرگان، كشور را ترك خواهند كرد.

اين گروه از جمعه 24 مهرماه پس از گذر از كمپ حاشيه ريگ جن وارد شهر تاريخي يزد شده و ضمن اقامت در يكي از هتل هاي ممتاز سنتي، از جاذبه هاي تاريخي و گردشگري شهر نمونه خشتي جهان بازديد خواهند نمود. گروه مذكور با طي نمودن مسير و اقامت در كمپ هاي آن در كوير لوت كه پرونده ثبت جهاني اين ميراث بزرگ طبيعي براي ارائه به يونسكو نيز ارائه گرديده، رالي خود را در يزد ادامه داده و بدين ترتيب در سوم آبان ماه يزد را به سمت استان كرمان ترك خواهند نمود