جشنواره ايده هاي برتر يزد

آخرين مهلت ثبت ايده جشنواره يازدهم به پايان رسيد


آخرين مهلت ثبت ايده جشنواره يازدهم ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ  1394/09/01 به پايان رسيد

آمار ثبت ايده كشور به تفكيك استان در جشنواره امسال به اين شرح است

آذربايجان شرقي147
آذربايجان غربي62
اردبيل138
اصفهان191
البرز87
ايلام17
بوشهر17
تهران341
چهارمحال و بختياري55
خراسان جنوبي33
خراسان رضوي335
خراسان شمالي19
خوزستان20
زنجان48
سمنان37
سيستان و بلوچستان41
فارس112
قزوين34
قم43
كردستان50
كرمان71
كرمانشاه74
كهگيلويه و بويراحمد7
گلستان37
گيلان88
لرستان36
مازندران43
مركزي69
هرمزگان16
همدان27
يزد243