روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

اتمام نجات بخشي و حفاظت حصار غربي كهن دژ شهر تاريخي ميبد

نجات بخشي و حفاظت حصار غربي نارين قلعه، كهن دژ شهر تاريخي ميبد به پايان رسيد. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد مدير پايگاه پژوهشي شهر تاريخي ميبد در اين خصوص گفت: نارين قلعه ميبد بدون در نظر گرفتن خندق پيراموني حدود پانزده هزار مترمربع وسعت دارد و ارتباط آن با شهر از طريق دربند بخش غربي قلعه و توسط تخته پلي كه در مواقع لزوم روي خندق را پوشش مي‌داده، برقرار مي‌شده است. دروازه‌ ورودي در سمت غربي قلعه، جاي داشته و دو برج در دو سوي دربند حفاظت آن را بر عهده داشته‌اند. دروازه به همراه بخشي از حصار قلعه در اين بخش، هنگام خيابان‌كشي‌هاي چند دهه پيش از بين رفته است.

ساشا رياحي مقدم افزود: كهن دژ شهر تاريخي ميبد را به استناد مهر كشف ‌شده و كتيبه پهلوي آن مي‌توان به عصر ساساني نسبت داد. شواهد ناشناخته‌اي از قرون اوليه اسلامي در بخش بالاي قلعه نشانگر فعاليت و زنده‌ بودن آن در سده‌ هاي نخستين پس از ورود اسلام، به‌عنوان ارگ و يكي از عناصر مهم شهري است؛ اما واپسين ساخت ‌و سازهاي اصلي در نارين قلعه، مداخلات و تعميرات دوران آل مظفر را شامل مي‌شود كه در بيشترين نقاط قلعه، ازجمله در شاه ‌نشين، مردم نشين، برج و باروها و خندق وجود دارد.

اين مقام مسئول تصريح كرد: تعميرات اين دوران كه پس از تخريب و متروك شدن قلعه انجام ‌شده و در بسياري از موارد بدون انجام استحكام ‌بخشي و باعجله بوده است كه با ديوارهايي با تركيب چينه و خشت شناخته مي‌شود. در واقع بخش مهمي از چشم‌ انداز پيداي نارين قلعه، حاصل ساخت‌ و سازهاي همين دوران است.

وي خاطرنشان ساخت: مرور زمان، فرسايش و تخريب زيادي در بخش‌ هاي گوناگون اين بناي كهن بر جاي نهاده است. افزون بر آن، بخش غربي قلعه، حصار و به ‌ويژه دروازه‌ي قلعه، در اثر خيابان‌ كشي تخريب و بخشي از عرصه‌ خندق، با ساخت ‌و سازهاي جديد تصرف ‌شده است.

رياحي مقدم گفت: به دليل قرارگيري حصار رو به سمت شرق بنا در برابر فرسايش شديد و مستمر عوامل آسيب رسان طبيعي و محيطي همچون باد، باران و تابش، بستر جبهه غربي و ساختمايه موجود آن دچار فرسودگي و ريختگي هاي فراوان در نقاط مختلف گرديده بود. اين فرايند باعث از بين رفتن استحكام و پايداري لازم و بوجود آمدن خطر ريزش شده و با توجه به قرارگيري آن در مسير عبوري وسايل نقليه و پياده راه خيابان مجاور، نگراني هايي را در پي داشت.

وي اظهار داشت: بر اين اساس با توجه به نزديكي آغاز فصل پاييز و بارش هاي احتمالي، از اواسط شهريور ماه سال جاري عمليات رفع خطر، استحكام بخشي و مرمت حصار بيروني نارين قلعه در قسمت هاي مورد نظر به مدت دو ماه توسط پايگاه پژوهشي ميراث فرهنگي شهر تاريخي ميبد صورت گرفت. بيشترين آسيب ها مربوط به فرسودگي و ريختگي بخش هاي مرمت شده در دوره آل مظفر و محل اتصال آن ها بر روي بستر رس طبيعي در ارتفاع 15 تا 20 متري از سطح كف زمين پيرامون بوده كه با خشت و چوب و با پيروي از فرم ارگانيك موجود استحكام بخشي و دوخت و دوز شد.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي ميبد عنوان كرد: با عنايت به اهميت تاريخي نارين قلعه، وضعيت موجود پيش از اقدام و تمامي مراحل حفاظت آن توسط كارشناسان پايگاه به صورت ترسيمي و تصويري مستندسازي شده است.

گفتني است: مرمت و حفاظت دژ عظيم خشتي از حدود 16 سال پيش آغازشده و همچنان زير نظر پايگاه پژوهشي ميراث فرهنگي شهر تاريخي ميبد ادامه دارد.