تحولي در ارائه‌ خدمات دانشجويي

ارايه كارت دانشجويي چندمنظوره به دانشجويان دانشگاه يزد


معاون دانشجويي دانشگاه يزد با اعلام اين خبر، با اشاره به اين كه كارت دانشجويي چند‌منظوره براي دانشجويان ورودي ۹۳ و ۹۴ به صورت متمركز در امور‌ دانشجويي صادر و بين دانشجويان توزيع شده است، گفت: اين كارت داراي مزايا و كاربردهاي متعددي است و لازم است دانشجويان به نحو مناسبي از آن نگهداري كنند. دكتر علي مروتي در خصوص كاربردهاي استفاده از اين كارت، گفت: از جمله كاربردهاي آن مي‌توان به تردد در دانشگاه و خوابگاه، استفاده از سالن‌هاي‌ غذاخوري و رستوران، استفاده از كتابخانه، استفاده از سرويس‌هاي نقليه، استفاده از اماكن ورزشي و... اشاره كرد. وي از كليه دانشجويان كه تاكنون كارت دانشجويي چند‌منظوره‌ خود را دريافت نكرده‌اند درخواست كرد تا با مراجعه به امور دانشجويي كارت دانشجويي چندمنظوره‌ خود را دريافت كنند. دكتر مروتي همچنين تاكيد كرد كليه دانشجوياني كه تا كنون كارت دانشجويي خود را دريافت نكرده‌اند، نسبت به دريافت آن در اسرع وقت اقدام كنند. بديهي است كليه دانشجويان بايد كارت دانشجويي خود را هميشه به همراه داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: دانشجويان ورودي قبل از ۹۳ نيز كه به هر دليل كارت دانشجويي دريافت نكرده‌اند يا كارت‌هاي متفرقه دارند، مي‌توانند در صورت تمايل با مراجعه به امور دانشجويي، براي صدور كارت دانشجويي چندمنظوره درخواست كنند