معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

استقبال گردشگران براي سفر به استان يزد 3 برابر شده است


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه 13 آبان ماه هفتمين همايش معاونين هماهنگي امورعمراني استانداريهاي كشور با حضور استاندار يزد، معاون عمران و توسعه امورشهري وزارت كشور، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه وشهرسازي، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مديركل دفترفني و برنامه ريزي عمراني وزارت كشور و معاونين هماهنگي امورعمراني استانداريهاي كشور در هتل ارگ يزد برگزار شد.

 معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اظهار داشت: ايران در زمينه گردشگري، ميراث فرهنگي و آثار تاريخي و طبيعي جايگاه بسيار ويژه اي در دنيا دارد و در كنار كشورهاي چين و هند جزو سه كشور برتر جهان در زمينه گردشگري به شمار مي رود.

«محمدحسن طالبيان» ادامه داد: بافت تاريخي و ميراث فرهنگي كشور نيازمند حفظ و احيا است و در دولت تدبير و اميد برنامه هاي بسياري براي ثبت جهاني اين ميراث در نظر گرفته ايم.

 وي افزود: در حال حاضر 40 هزار قنات در ايران وجود دارد كه پرونده ثبت جهاني شدن 11 قنات كشور از جمله قنات زارچ در استان يزد با 82 كيلومتر طول در حال اجرا مي باشد.

طالبيان تصريح كرد: يزد استاني است كه در زمينه حفظ و احياي بافت تاريخي اقدامات بسيار خوب و شايسته اي را انجام داده است و شايسته است ديگر استان هاي كشور نيز از اين اقدامات الگوبرداري كنند.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اينكه در كشور ايران آثار طبيعي فراواني وجود دارد گفت: 19 اثر طبيعي در فهرست جهاني به ثبت رسيده و پرونده قنات ها و بيابان لوت هم براي ثبت جهاني ارسال شده است.

وي ادامه داد: پرونده ثبت جهاني يزد نيز به عنوان اولين شهر خشت طبيعي و خام دنيا در حال آماده شدن است و اميدواريم در آينده اي نزديك اين شهر تاريخي به ثبت جهاني برسد.

طالبيان خاطرنشان كرد: در راستاي ثبت جهاني آثار تاريخي و طبيعي كشور، پرونده 9 باغ ايراني در 6 استان را براي ثبت جهاني ارسال كرده ايم تا بتوانيم ارزشهاي طبيعي باغ ايراني را به دنيا معرفي كنيم كه در استان يزد نيز باغ دولت آباد و باغ پهلوان پور مهريز از اين دسته هستند.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در پايان سخنان خود بيان كرد: اگر بتوانيم بخشي از خطوط راه آهن كشور را نيز ثبت جهاني كنيم يك فرصت عظيم گردشگري در كشور به وجود خواهد آمد كه تحقق اين اهداف و برنامه ها نياز به جريان سازي دارد و لازم است مردم در تمام اين برنامه ها در كنار دولت حضور داشته باشند