سازمان ورزش و جوانان استان يزد

اعلام اسامي برندگان دور دوم مزايده اماكن ورزشي يزد


اسامي برندگان دور دوم مزايده اماكن ورزشي استان يزد اعلام شد.  

دور دوم مزايده اماكن ورزشي استان يزد توسط اداره كل ورزش و جوانان استان يزد برگزار و اسامي برندگان اين مزايده به شرح ذيل است.

براي دريافت فابل اسامي برندگان اينجا كليك كنيد