با حضور معاون ورزش اداره كل ورزش و جوانان افتتاح شد

افتتاح كلينيك استعداد يابي و سلامتي هيئت پزشكي ورزشي استان يزد


به گزارش روابط عمومي اين هيئت،  مراسم افتتاحيه كلينيك استعداديابي و سلامت روز پنجشنبه مورخ بيست و يكم آبانماه سال جاري با حضور ابوالفضل كارگر معاون ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان ، دكتر حميد رضا فلاح نژاد رئيس هيئت  و روساي ادارات و هيئت هاي شهرستان هاي تابعه استان برگزار شد.

در ابتدا كارگر با بيان اينكه افتتاح اين كلينيك بتواند كمك بزرگي به جامعه ورزشي و ورزشكاران استان بنماند اين هيئت را افتتاح كرد ودر ادامه فلاح نژاد خدمات ارائه شده در اين كلينيك را بيان كرد كه شامل مشاوره تغذيه، مشاوره روانشناسي ورزشي، مركز سنجش ناهنجاري هاي اسكلتي، مركز حركات اصلاحي، پيكر سنجي ، استعداد يابي ورزشي، صدور كارت سلامت،  تجويز نسخه ورزشي و...مي باشد.

وي همچنين گفت كه اين هيئت آماده همكاري وارائه خدمات همه جانبه به تمام هيئت هاي ورزشي ،مربيان و ورزشكاران استان مي باشد، علاقه مندان مي توانند به آدرس: يزد بلوار طالقاني، كوچه شهيد فتوحي(كوچه حنا) كوچه ورزشگاه پاك نژاد همه روزه مراجعه كرده يا با شماره تلفن 03536263000 تماس بگيرند