پارك علم و فناوري يزد

طي حكمي از سوي رئيس مركز فن بازار ملي ايران، محمدرضا حسيني بغدادآبادي  به مدت يك سال به عنوان مدير فن بازار منطقه اي يزد منصوب شد.

گفتني است، اين حكم به پيشنهاد داريوش پورسراجيان رئيس پارك علم و فناوري يزد و در راستاي طرح ساماندهي فن بازارهاي عمومي و ايجاد فن بازارهاي تخصصي در سطح كشور به امضاي احمد قنبرپور رئيس مركز فن بازار ملي ايران، رسيده است