روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد

انفجار در شركت فولاد منجر به فوت كارگر 30 ساله شد


به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، مقارن ساعت 12:9 روز شنبه شانزدهم آبان ماه با  اعـلام سـتادفرماندهي سازمان  بيدرنگ ماموران آتش نشاني از ايستگاه شماره چهار و نه با سه دستگاه خودروي عملياتي به كارخانه فولاد يزد واقع در جاده  كنارگذر ، جنب بوستان ولايت عزيمت نمودند .

محمد حسين انتظامي كارشناس و مدير عمليات منطقه دو سازمان كه در محل حضور داشت اظهار نمود : اين انفجار ناشـي از واكـنش ديـگ ذوب و در نهايت نفوذ آب به داخل ديگ بوقوع پيوسته  كـه  در ايـن حادثه ،  متاسفانه كارگر  30 ساله به نـام ج- رفيعـي  در اثـر انفجـار  و آتش سوزي  جان خود را از دست داد .

وي افزود آتش نشانان پس از 6 دقيقه در محل حاضر و  پـس از قطـع جريان برق و ايمن سازي محل با استفاده از چند حلقه شيلنگ آبدهي پرفشار اقدام به خاموش نمودن شعله هاي آتش ناشي از انفجـار نمـوده و از سرايت حريق به ديگر قسمتهاي سالن جلوگيري نمودند