روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان يزد

ايجاد مجتمع آزمايشگاهي در منطقه ويژه اقتصادي يزد

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي يزد از ايجاد مجتمع بزرگ آزمايشگاهي مركز و جنوب كشور در منطقه ويژه اقتصادي يزد خبر داد.


به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان يزد، "سيد مسعود عظيمي" گفت: به منظور افزايش خدمات رساني به واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي و شهرك صنعتي يزد و متقاضيان از استانهاي همجوار، استقرار واحدهاي آزمايشگاهي از سال گذشته در برنامه هاي توسعه اي اين منطقه قرار گرفت.

وي افزود: تا كنون 10 متقاضي سرمايه گذاري در اين بخش با شركت عقد قرارداد نموده اند كه از اين تعداد 6 واحد با پيشرفت فيزيكي حدود 60 درصد در حال ساخت و ساز مي باشند.

عظيمي تصريح كرد: تا كنون بالغ بر 30 ميليارد ريال براي احداث اين واحدهاي ازمايشگاهي هزينه شده است كه اميدواريم با به بهره برداري رسيدن اين واحدها، خدمات دهي به واحدهاي صنعتي متمركز شود.

وي ادامه داد: آزمايشگاههايي كه در اين مجتمع استقرار خواهند يافت در حوزه هاي صنايع غذايي، كاشي و سراميك، مواد معدني، نساجي و ... فعاليت خواهند داشت.