نماينده مردم اردكان و عضو هيات امناي دانشگاه علم و صنعت ايران گفت

پارك هاي علم و فناوري بازوي پرتوان توسعه در هر استان به شمار مي رود


"محمدرضا تابش در بازديد از پارك علم و فناوري يزد و در نشستي با مديران اين مجموعه، با تشريح ظرفيت هاي بالاي استان يزد اظهارداشت: هنوز از اين پتانسيل ها به صورت مطلوب و موثر بهره برداري نشده است كه يكي از دلايل آن نبود رابطه منطقي بين بخشي بخصوص علم و صنعت است. 

عضو هيات رئيسه فراكسيون دانشگاهيان مجلس؛ مهم ترين هدف از تاسيس پارك هاي علم و فناوري را پيوند بين علم و صنعت دانست و گفت: در كنار اين هدف، كاركردهاي ديگري همچون افزايش زمينه صادرات، بالا بردن ارزش افزوده و ارتقاي بهره وري را شاهد خواهيم بود هرچند عمدتا شركت هاي دانش بنيان توانسته اند قدم هاي خوبي بردارند ولي در اجرايي شدن ايده هاي خود در بازار با تنگنا مواجه گرديده اند.

"تابش"با بيان اينكه نبايد پارك ها تبديل به مراكز كاريابي شوند تصريح كرد: پارك علم و فناوري بازوي توسعه استان است و شركت هاي مستقر در آن مي توانند نقش بسيار مهم و موثري در فرآيند توسعه متوازن استان و ارائه راهكارهاي فناورانه براي حل مسائل ايفا كنند.

عضو هيات امنا ي دانشگاه يزد، عدم وجود برنامه آمايش سرزمين از گذشته دور تاكنون را از مشكلات موجود بر سر راه توسعه استان برشمرد و گفت: استان يزد كانون ثبات و پايداري در قلب كوير و بهره مند از نيروهاي علمي و نخبه است كه حمايت و بسترسازي براي شكوفايي استعدادهاي آنان مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات استان باشد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنين درخصوص برخي درخواست هاي مطروحه؛ قول مساعد پيگيري از طريق بودجه سال 95 كل كشور و قانون برنامه ششم توسعه داد.

همچنين در ابتداي اين ديدار؛ رئيس پارك علم و فناوري يزد با قدرداني از حضور نماينده مردم اردكان در پارك علم و فناوري يزد، گفت: متاسفانه در عدم پيشبرد برخي از اهداف مجموعه پارك، كمتر عوامل درون زاي سيستم دخيل هستند.

"داريوش پورسراجيان"  يكي از دلايل عدم ارتباط بين پارك هاي علم و فناوري و صنعت را جدا بودن ساختار وظيفه اي آن ها دانست و گفت: متاسفانه صنايع و بازرگاني پتانسيل پاركها  را به خوبي نشناخته اند تا براي استفاده از آنها در ارتقاي تكنولوژي خود  برنامه ريزي كنند.

وي افزود: اگر منابعي به بخش صنعت داده مي شود بايد با اولويت ارتقاي تكنولوژي باشد