روابط عمومي شهرداري منطقه

بازديد سرزده شهردار يزد از پروژه هاي عمراني شهرداري منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، مهندس عظيمي زاده شهردار يزد و هيئت همراه به صورت سرزده از تعدادي از پروژه هاي عمراني منطقه يك بازديد نمود . وي  در اين بازديد ضمن تاكيد بر اتمام عمليات عمراني ميدان حج و پارك غدير از سرعت عمل و نظارت منطقه يك در خصوص پياده رو سازي هاي معابر اصلي شهر مخصوصاً خيابان مطهري اظهار خرسندي نمود .


        درجلسه اي كه به همين منظور و پس از بازديد صورت گرفت ، مهندس كشفي مدير منطقه يك گزارش جامعي از روند برگزاري مناقصات و شروع بكار پيمانكاران در موعد مقرر ارائه نمود و اعلام كرد اكثر عمليات عمراني شهرداري منطقه با پيشرفت فيزيكي 90% در حال انجام ميباشد. وي تعداد پروژه هاي در دست اقدام منطقه را بالغ بر 35 مورد اعلام كرد و خواستار تخصيص اعتبار جهت اتمام عمليات عمراني موارد ذكر شده گرديد . شايان ذكر است اين بازديد با اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد غدير پارك غدير پايان يافت