روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز يزد

بازديد كارشناسان سازمان پاركها و فضاي سبز كرمان از فضاي سبز يزد


به گزارش روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز يزد صبح ديروز تعدادي از كارشناسان سازمان پاركها وفضاي سبز كرمان از عملكرد و سايت اداري سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري يزد بازديد نمودند.

روابط عمومي سازمان پاركها و  فضاي سبز شهرداري يزد اضافه كرد كارشناسان سازمان پاركها و فضاي سبز كرمان از عملكرد اين سازمان در واحد هاي مالي و اداري، بهره برداري و فضاي سبز، فني و عمراني، واحد حقوقي و  واحد روابط عمومي بازديد نمودند.

محمد صفدرپور مديرعامل اين سازمان ضمن خيرمقدم به كارشناسان در ادامه با اشاره به پروژه هاي اين سازمان در سال گذشته و سال جاري، توضيح داد: پروژه هايي از قبيل احداث پارك هاي محله اي، احداث شبكه آب خام ، طراحي و اجراي پارك ها و فضاي سبز، خريد وسايل بازي كودكان از اقدامات اين سازمان در سال جاري مي باشد.

در پايان كارشناسان سازمان پاركها وفضاي سبز كرمان  به همراه كارشناسان سازمان پاركها يزد از سايت اداري و كاركنان اين سازمان و همچنين عملكرد آنها  بازديد نمودند.